Đạo lý từ ngàn xưa: Thiện giả không bao biện, bao biện tức bất thiện

629
Người quân tử ăn không cầu no, ở không cầu an ổn, chăm làm mà cẩn trọng trong lời nói. (Ảnh: Internet)

Sống ở trên đời, có những lúc lùi một bước biển rộng trời cao, tiến một bước thì bế tắc cùng cực, vậy nên đừng tranh giành, đừng bao biện. Nhẫn nhịn mới là cảnh giới tu dưỡng cao nhất của đời người.

Đạo của Thánh nhân, là làm mà không tranh giành. (Ảnh: Internet)
Đạo của Thánh nhân, là làm mà không tranh giành. (Ảnh: Internet)

Trước kia tôi có kết giao với một số người khéo mồm khéo miệng, giỏi biện luận, lúc ấy tôi cho rằng đó là một loại tài năng, cũng không thật sự suy nghĩ kỹ về quan hệ giữa giỏi biện luận và tâm thiện ác ra sao.

Sau này lại kết giao với một số người nhẫn nhục không tranh luận, ít nói, không tranh giành, mới nhận ra cảnh giới tinh thần giữa họ sai khác rất nhiều.

Cho đến một ngày, đọc được một câu cuối cùng trong “Đạo Đức Kinh” của Lão Tử: “Thánh nhân chi đạo, vi nhi bất tranh” (đạo của Thánh nhân, là làm mà không tranh giành), mới bỗng nhiên tỉnh ngộ. Đúng vậy! Cho dù bao biện giỏi đến đâu cũng không phải thật sự có tài năng, nhẫn nhịn không tranh biện mới là cảnh giới tu dưỡng cao nhất của đời người.

“Thiện giả bất biện, biện giả bất thiện” là một câu trích trong “Đạo Đức Kinh – Chương 81”, nguyên văn là: “Tín ngôn bất mỹ, mỹ ngôn bất tín. Thiện giả bất biện, biện giả bất thiện. Tri giả bất bác, bác giả bất tri”.

Ý nói là: Lời thành thật không nhất định sẽ êm tai, lời nói êm tai không nhất định sẽ thành thật. Người tốt sẽ không nói lời hoa mỹ, người nói lời hoa mỹ không nhất định là người tốt. Người hiểu đạo không cần phải là người học rộng, người học rộng biết nhiều chưa chắc đã là người hiểu đạo. Trọng điểm học tập của cuộc đời nằm ở chữ “Làm” chứ không phải ở chữ “Biện” (Tranh luận – biện luận).
đạo nghĩa, tu khẩu, quân tử, Bài chọn lọc,

Người quân tử ăn không cầu no, ở không cầu an ổn, chăm làm mà cẩn trọng trong lời nói. (Ảnh: Internet)
Người quân tử ăn không cầu no, ở không cầu an ổn, chăm làm mà cẩn trọng trong lời nói. (Ảnh: Internet)

Chân lý không cần phải tranh luận mỗi ngày. Suốt ngày tranh luận không ngớt, cũng chưa chắc có thể tranh luận ra chân lý. Hết thảy chân lý và chính đạo, chỉ có chính thức dụng tâm mà làm, mới có thể thật sự lĩnh ngộ.

Khổng Tử trong “Luận Ngữ – Lý Nhân” nói: “Quân tử dục nột vu ngôn nhi mẫn vu hành” (Người quân tử không nên nói nhiều mà quan trọng ở làm).

Trong “Luận Ngữ – Học Nhi” còn nói: “Quân tử thực vô cầu bão, cư vô cầu an, mẫn vu sự nhi thận vu ngôn” (Người quân tử ăn không cầu no, ở không cầu an ổn, chăm làm mà cẩn trọng trong lời nói). Từ đó có thể thấy, trong cuộc sống nên nói ít làm nhiều, điểm này thì chủ trương của Khổng Tử và Lão Tử là hoàn toàn nhất trí.

Vì vậy, bất kể là học tập hay làm các hoạt động xã hội, làm việc gì cũng đều nên thực hiện đến nơi đến chốn, không thể chỉ nói êm tai ngon ngọt mà không có hành động thực tế.

Suy ngẫm sâu thêm mà nói, người có năng lực không cần cùng người khác biện luận, không tranh luận để chứng minh mình đúng, dù đối mặt với phỉ báng hay công kích xúc phạm thân thể, thì họ sẽ dùng hành động để chứng minh sự vô tội và thanh bạch của chính mình.

Người nhẫn nhục không tranh luận thường thường vùi đầu làm việc, người đó nhất định có một nội tâm không tranh quyền thế. Trái lại, những người giỏi tranh luận với người khác không nhất định là người thật sự có năng lực cho dù họ cứ tranh luận khắp nơi với người khác về năng lực của bản thân. Còn người lương thiện thật sự không cần lời hay tiếng ngọt để nhận được khen ngợi từ người khác, nói suông mà không có hành động thực tế là hành vi của kẻ vô tích sự.

Tu khẩu đức (tu cái đức trong lời nói) trước tiên cần rời xa sự ba hoa khoác lác, không tùy tiện bình phẩm người khác; chân thành đối xử với mọi người, thiện chí giúp người, gặp lúc trắc trở ma nạn thì nhẫn nhịn không tranh luận, mới chính là chỗ hành xử của chính nhân quân tử.