Câu chuyện lão thợ khóa chọn đồ đệ và bài học về nhân cách

Bất kể làm ngành nghề gì, đều phải nói đến một từ ‘ĐỨC’, phúc tài bổng lộc đều từ đức mà sinh thành, sự nghiệp có trường…

10 Đức Tính Tốt và Xấu Của Người Việt (Người Việt Từ Nhà Ra Ngõ)

Trong chiều hướng để dân tộc và đất nước cùng tiến lên, tôi thử phân tích xem người Việt chúng ta có những đức gì TỐT và…

Đạo lý từ ngàn xưa: Thiện giả không bao biện, bao biện tức bất thiện

Sống ở trên đời, có những lúc lùi một bước biển rộng trời cao, tiến một bước thì bế tắc cùng cực, vậy nên đừng tranh giành,…