[Infographic] Trung Quốc trong mắt thế giới

524

Trung tâm nghiên cứu Pew công bố khảo sát về quan điểm toàn cầu 2016, trong đó thể hiện thái độ của nhiều nước trên thế giới đối với Trung Quốc. Trung Quốc đang không ngừng gây hấn, xâm phạm chủ quyền biển đảo không chỉ đối với nước ta mà còn một số nước trong khu vực như Philippines, Nhật Bản,.. Do đó Trung Quốc trong con mắt của công dân nhiều nước trên thế giới không có mấy thiện cảm.

Trung Quốc trong mắt thế giới
Trung Quốc trong mắt thế giới