An Nguy: “Sự phản bội không bao giờ đến từ kẻ thù mà đến từ những người mình tin tưởng nhất”

498

Theo lời của An Nguy: “Điều đáng buồn nhất đến từ sự phản bội, đó là nó không bao giờ đến từ kẻ thù cả mà đến từ những người mình tin tưởng và coi là bạn”.

Xem thêm video:

Theo Yeah1