Chi phí nuôi con từ 0 đến 18 tuổi cần bao nhiêu mới đủ?

1052

Đây là cách tính khái quát mang tính trải nghiệm của cá nhân nên mình tin chắc chắn sẽ có nhiều bậc cha mẹ có các chi tiêu với các chi phí tối ưu hơn.

Bảng liệt kê chi phí nuôi con từ 0 đến 18 tuổi

Trong bảng mình cũng sẽ chỉ nêu các chi phí dành cho con thôi còn các khoản cần dùng từ khi mang thai, siêu âm, thuốc sữa hay chi phí sinh thì mình không đưa vào nhé. Bởi cái này tùy thuộc vào điều kiện có của từng gia đình mà mức chi phí sẽ khác nhau nên đưa ra sẽ có thuyết phục.

* Giai đoạn 1: Từ 0 đến 1 tuổi (12 tháng)

Chi phí nuôi con từ 0 đến 18 tuổi cần bao nhiêu mới đủ?

Chi phí nuôi con từ 0 đến 18 tuổi cần bao nhiêu mới đủ? 2

Chi phí nuôi con từ 0 đến 18 tuổi cần bao nhiêu mới đủ? 3

Chi phí nuôi con từ 0 đến 18 tuổi cần bao nhiêu mới đủ? 4

* Giai đoạn 2: Từ 1 đến 6 tuổi (5 năm= 60 tháng)

Chi phí nuôi con từ 0 đến 18 tuổi cần bao nhiêu mới đủ? 5

* Giai đoạn 3: Từ 6 đến 11 tuổi (tiểu học 5 năm= 60 tháng)

Chi phí nuôi con từ 0 đến 18 tuổi cần bao nhiêu mới đủ? 6

* Giai đoạn 4: Từ 11 đến 15 tuổi (Trung học cơ sở 4 năm= 48 tháng)

Chi phí nuôi con từ 0 đến 18 tuổi cần bao nhiêu mới đủ? 7

* Giai đoạn 5: Từ 15 đến 18 tuổi (Trung học phổ thông 3 năm= 36 tháng)

Chi phí nuôi con từ 0 đến 18 tuổi cần bao nhiêu mới đủ? 8

Như vậy tổng qua 5 giai đoạn chi phí nuôi con từ 0 đến 18 tuổi của cặp vợ chồng trẻ sẽ hết số tiền là: 37,3+151,2+127,5+152+181,4= 649,4 triệu

Số tiền qua 5 giai đoạn chi phí nuôi con từ 0 đến 18 tuổi theo cách tính mình là: 22,203 + 79,2 + 100 + 91,2+102.5 = 395,103 triệu

So sánh giữa số tiền mà cặp vợ chồng trẻ tính với số tiền mình tính thì các bạn đã có thể tiết kiệm hơn được 38.9% tương đương số tiền là 254.297 triệu rồi đó!

=> Đây là cách tính khái quát mang tính trải nghiệm của cá nhân nên mình tin chắc chắn sẽ có nhiều bậc cha mẹ có các chi tiêu tối ưu hơn. Vì thế các bạn đừng ngại comment chia sẻ nhé, mình sẽ tổng hợp lại để bào viết này chi tiết, đầy đủ và khách quan nhất.