Làm bạn với người yêu cũ trong tưởng tượng và thực tế hiện nay…

695

Sau chia tay, bạn chọn cách “người dưng ngược lối”, cắt đứt hoàn toàn với người yêu cũ hay làm bạn với nhau? Duyên hết, tình tan, bạn và người cũ muốn đưa mối quan hệ của hai người trở về mức ban đầu (hồi chưa yêu) thì sao? Thực tế là như thế này đây…

Hẹn gặp đi chơi như những người bạn nhưng tới khi gặp thì như hồi đang yêu
Sau chia tay, người ta mới nhận ra lỗi lầm của mình
Làm sao có thể “chôn vùi” kí ức khi ở cạnh nhau như này?
Người yêu mới khuyên bạn nên làm bạn với người yêu cũ
Chúng ta luôn luôn có xu hướng so sánh…
… Người yêu cũ và người yêu mới?

Theo College Humor