30 ví dụ cho thấy sự khác biệt thú vị trong ngôn ngữ 2 miền Bắc – Nam

2344

Ngôn ngữ ở hai miền Bắc – Nam có những sự khác biệt thú vị góp phần làm nên sự phong phú, giàu có của tiếng Việt. Cùng BBC khám phá cách dùng từ ở hai miền qua chùm ảnh dưới đây.

#1

#2

#3

#4

#5

#6

#7

#8

#9#10

#11

#12

#13

#14

#15

#16

#17

#18

#19

#20

#21

#22

#23

#24

#25

#26

#27

#28

#29

#30

(Tham khảo: Từ điển vùng miền Bắc – Nam Việt Nam, Vũ Thành Luân)