Bạn muốn biết, cung Phúc Đức nằm đâu trên khuôn mặt bạn?

554
Cung Phúc đức là cung thứ mười một trong 12 cung.

Bạn muốn biết, cung Phúc Đức nằm đâu trên khuôn mặt bạn, muốn biết tầm quan trọng của cung Phúc Đức trên khuôn mặt. Hãy cùng vienman.com tìm hiểu điều này:

Cung Phúc đức là cung thứ mười một trong 12 cung.
Cung Phúc đức là cung thứ mười một trong 12 cung.

Cung Phúc đức nằm ở hai bên mặt, giữa 2 bộ vị Thiên thương và Địa các. Người có ngũ tinh triều hướng về, cả đời đềư được hưởng phúc lộc. Người có thiên địa (Thiên đình, Địa các) triều hướng vể sẽ được hưởng ngũ phúc. Người có má tròn trán hẹp chủ những năm đầu đời vất vả. Người có trán rộng, má nhọn, cuối đời được hiển hách. Người có lông mày cao quá mắt, cả đời vận thế bình bình. Người có mắt áp sát gần với tai, không có phúc đức.

Sách xưa chép rằng: Cung Phúc đức nằm giữa bộ vị Thiên thương và Địa các. Người có ngũ tinh rạng rỡ, phúc trạch được dài lâu. Người có thiên địa khuyết hãm, lại nhọn, chuyện cơm ăn áo mặc bình thường, chẳng được đầy đủ.

Trong Phúc đức cung luận có chỉ ra rằng, giữa Thiên thương và Địa các hợp thành cung Phúc đức. Cung Phúc đức đầy đặn tươi sáng, lại có ngũ tinh triều hướng về, người này được tổ tiên phù trợ, ra cả đời được hưởng phúc lộc phú quý. Nếu người có sự khuyết hãm là không tốt lành. Người có cung Phúc đức mỏng bạc, mờ tối thường sẽ gặp phải tai ách, vận mệnh buồn thương.

Trong tâm thuật gọi đó là âm chất bị phá hại. Người có khí sắc ở cung Phúc đức màu xanh, tất có nảy sinh nhiều chuyện phải lo nghĩ. Người có khí sắc ở cung Phúc đức màu đỏ, tham ăn rượu thịt, còn thường hay gặp chuyện thị phi miệng lưỡi. Người có khí sắc ở cung Phúc đức màu trắng tất sẽ gặp bệnh tật quanh thân. Người có khí sắc ở cung Phúc đức xuất hiện màu hồng vàng là điềm báo tốt lành.