Một số mẹo vặt hữu ích bạn dùng hàng ngày (Phần 4)

417

Mẹo vặt làm lạnh đồ uống trong tíc tắc, mẹo rót sữa không bắn ra khỏi ly,… tất cả đều vô cùng đơn giản nhưng rất cần kíp đấy!

Một số mẹo vặt hữu ích bạn dùng hàng ngày (Phần 4)

Một số mẹo vặt hữu ích bạn dùng hàng ngày (Phần 4) - 2

Một số mẹo vặt hữu ích bạn dùng hàng ngày (Phần 4) - 3

Một số mẹo vặt hữu ích bạn dùng hàng ngày (Phần 4) - 4

Một số mẹo vặt hữu ích bạn dùng hàng ngày (Phần 4) - 5

Một số mẹo vặt hữu ích bạn dùng hàng ngày (Phần 4) - 6
Một cách cắt cam, quýt cực hay

Một số mẹo vặt hữu ích bạn dùng hàng ngày (Phần 4) - 7

Một số mẹo vặt hữu ích bạn dùng hàng ngày (Phần 4) - 8
Cách sử dụng hộp đựng pizza
Một số mẹo vặt hữu ích bạn dùng hàng ngày (Phần 4) - 9
Thay đổi cách cầm là việc đổ nước, sữa, nước hoa quả không còn sợ bắn ra ngoài