Vào quán hát chỉ cần gái ngồi đối diện điện nước đầy đủ thì mọi tình nghĩa vợ chồng đều mất sạch

Nhìn mấy em gái xinh đẹp mặc cứ như không đã thế lại ân cần sẵn sàng phục vụ tới bến thì anh nào chẳng mê. Vào…