Giá vàng lên 40 triệu đồng một lượng

Giá vàng SJC ngày 6/7 đã thực sự tăng phi mã, tiếp cận mốc 40 triệu đồng/lượng, phá mọi kỷ lục trong vòng 3 năm. Các doanh…