Bạn có bao nhiêu hoa tay, đọc để biết ngay “định mệnh” của mình!

Bạn có tổng cộng bao nhiêu hoa tay? Tất cả được nằm trên một hay cả hai bàn tay? Hãy xem hoa tay nói gì về cuộc…

BÀN TAY CÓ CHỈ TAY HÌNH VUÔNG LÀ ĐIỀU TUYỆT VỜI

Nếu có 2 đường cắt chéo nhau bên trong 1 hình vuông, bạn phải cẩn thận vì có những nguy hiểm sắp xảy đến… Dạng hình vuông:…

Nhìn hoa tay để biết bạn có quý nhân phù trợ

1. Năm đầu ngón tay đều là hình xoáy nước Đây là người tự tin, nhưng cũng rất cứng đầu, tính độc lập cao, hay phải đối…

Nhận diện người được quý nhân phù trợ qua hoa tay.

Có 2 loại hoa tay là: lưu vân và xoáy nước, mỗi kiểu có đặc điểm quý nhân phù trợ khác nhau. 1. Năm đầu ngón tay…