2615

Sau khi tu luyện chính đạo, vong linh tầng thấp không còn dám quấy nhiễu

Niên Di từ nhỏ đã biết mình không giống với người bình thường khác. Cô có thể cảm nhận được một số đồ vật, thường có linh…