5 lợi thế của những người có tuổi thơ khó khăn so với người bình thường

Lâu nay nhiều người vẫn thường nghĩ những người có tuổi thơ khó khăn thường bị chấn thương tâm lý, thiếu tự tin… nhưng các nhà khoa…