mù-mắt

Trẻ con mù mắt, người lớn thủng ruột chỉ vì thói quen người nào cũng làm hàng ngày

Người Việt mình sau khi ăn thường có thói quen này mà không nghĩ rằng chính mình đã vô tình đẩy con, cháu, hay cả bản thân…