Đàn ông yêu phụ nữ nhiều nhất là 3 năm, sau đó chỉ là thói quen

Đàn ông chỉ yêu có thời hạn và sau đó là trách nhiệm và thói quen. Đàn ông họ thường có thời hạn yêu ngắn lắm, người…