Những tờ lịch tiên tri về bóng đá khiến người ta không khỏi kinh ngạc

Hôm nay ngày 02/07/2018 lại thêm 1 đội bóng mạnh nữa về nước. Và 1 tờ lịch khiến nhiều người buồn cười là 4 trong 5 cầu…