Thưởng cho gia đình sinh con gái được triển khai như thế nào?

Đề xuất thưởng tiền cho gia đình sinh con gái đã được đưa ra để coi là biện pháp cân bằng giới tính khi sinh. Tuy nhiên…