Sau bao lâu thì thịt sạch hóa thành thịt bẩn?

Tiêu chảy mãi không dứt Trong đầu tháng 10/2015, chúng tôi có tiếp nhận một cháu nhỏ (18 tháng) điều trị. Cháu nhập viện với tình trạng…