Vì sao ngân hàng giữ 50.000 đồng trong thẻ ATM

Cái thẻ và tài khoản nó không phải là khí trời, ngân hàng cũng phải mất công làm thẻ, in thẻ, lưu trữ thông tin, bảo mật……