Tháo 3 vòng dây rốn quấn cổ con trong bụng bằng cách rất đơn giản này

Thai 32 tuần, em đi siêu âm bác sĩ thông báo tình hình sức khỏe con vẫn ổn, chỉ có điều thai bị nhau quấn cổ 3…