Tê tái cõi lòng với góc khuất của những “thân cò” nặng gánh mưu sinh trong ngày 20/10

Ngày Phụ nữ Việt Nam là ngày mà bất cứ một người phụ nữ nào cũng mong đợi những lời chúc, những món quà nhỏ… Thế nhưng,…