Đệ nhất gái ngành thâm độc My Sói lại giở trò khích bác, ly gián, châm chọc anh Cảnh hại Quỳnh

Sau khi sinh, Quỳnh luôn hoảng loạn mỗi khi thấy con. Ngay cả chị Lan cũng không thể khuyên nhủ được Quỳnh, nhưng anh Cảnh lại khác….