Đàn ông hạnh phúc hay bất hạnh, phụ thuộc tất cả vào THÁI ĐỘ của anh ta với VỢ

Đàn ông thường nói phụ nữ khó hiểu, hay suy diễn, hay đòi hỏi, hay cằn nhằn. Thế nhưng, thật ra những gì phụ nữ muốn đôi…