3 cách loại hết độc tố khỏi măng. Chị nào cuồng món này thì vào đây xem nhé. Nhà em ăn thả ga mà chả lo bệnh tật gì

Thế nhưng từ ngày biết được một người bạn chỉ cho mẹo hay khử sạch mọi độc tố trong măng, em đã quay trở lại chế biến…