Sự thật bị “chôn giấu” suốt chục năm về phần màu xanh của cục gôm sẽ khiến bạn té ngửa

Chúng ta thường nghĩ và được bảo rằng phần màu xanh của cục gôm (tẩy) được dùng để bôi vết bút mực, nhưng thực chất sự thật…