Con ong độc nhất ở cái đuôi còn đàn bà độc nhất ở tấm lòng

Nếu con người không chọc phá con ong thì chẳng lý do gì nó đi chích cả. Cũng như đàn bà, nếu không đẩy họ vào đường…