Vợ bầu 7 tháng bị mẹ sai bê nước cho rửa chân, chồng quát: Muốn gẫy lưng à, vào phòng nằm ngay

Nhìn vợ bầu 7 tháng bụng to vượt mặt mà vẫn bị mẹ mình bắt bê chậu nước to vào phòng cho bà rửa chân, Khang nổi khùng làm…