HOT: Xuất hiện “hậu duệ” có năng lực siêu phàm hơn cả nhà tiên tri Vanga

Những đứa trẻ này đều sở hữu những năng lực siêu phàm, thậm chí còn hơn nhà tiên tri Baba Vanga, mà không một nhà khoa học…