Phụ nữ hãy nhớ một điều giành giật đàn ông của người khác là giành RÁC chứ không phải VÀNG đâu

Phụ nữ à hãy nhớ lấy một điều đó là hạnh phúc của mình thì tốt nhất nên tự mình tìm lấy . Đừng bao giờ lấy…