17 luật trường nực cười nhất trên thế giới, trong đó có cả quy định ‘cấm có bạn thân’

Nếu bạn cảm thấy quá bất mãn với những quy định hà khắc tại ngôi trường đang theo học thì bạn nên cảm thấy may mắn sau…