Quen 3 ngày đã vào nhà nghỉ, con gái thời nay dễ dãi quá

Mới quen nhau có ít ngày đã gật đầu đi nhà nghỉ với đối phương, thậm chí chỉ cần lên bar bay nhảy liếc mắt với nhau…