Chuyện tình đẹp như mơ của cặp đồng tính luống tuổi ở Quảng Ninh

Giới tính không là rào cản, tuổi tác lại càng không chính là câu chuyện tình yêu của cặp đôi đồng tính luống tuổi ở Quảng Ninh….