Đến năm 2020, gần 4 triệu đàn ông Việt sẽ ế, nếu không tử tế với vợ coi chừng kẻ khác rước mất!

Theo thống kê mới nhất, hơn 4 triệu đàn ông Việt sẽ lâm vào cảnh ế vợ ngay từ năm 2018. Tư tưởng thích con trai hơn…