3 thời điểm đàn ông dễ ngoại tình nhất, vợ phải quản chặt để không ‘mất trắng’

Ở những thời điểm này, mọi ông chồng thường có sự cả thèm chóng chán và muốn “tìm của lạ”. Nếu không tinh ý và sớm quán…