ung-thu-dai-trang-co-khoi-khong

Hội ung thư Mỹ: Nếu bạn biết sớm điều này sẽ không bị ung thư đại tràng

Theo hiệp hội ung thư Mỹ: Ung thư ruột già có tỉ lệ tử vong cao thứ 2 trong nhóm bệnh ung thư. Để tránh mắc bệnh,…