a14f0fdeb5eed544335ff772de055e1c-bb-baaabXSJAF

Phụ nữ có nét tướng này sẽ lấy chồng giàu sang, phú quý

Theo nhân tướng học, phụ nữ có nét tướng này sẽ lấy chồng giàu sang, phú quý. Trán cao Trán là bộ vị trọng yếu trong tướng…