Ở đời đừng nên phân biệt giàu nghèo, hãy sống thế nào để phước lại cho con cháu

Rốt cuộc ở đời mấy ai hiểu rằng, tích đức mới là thứ tốt nhất ta có thể để lại cho con cháu đời sau. 1. Giữ…