Chuyện “Đừng vì cho miếng cơm, mà nghĩ ở nhà chăm con là ăn bám” của mẹ 9x gây sốt

Câu chuyện về những tâm sự, nỗi niềm của các bà mẹ lựa chọn việc ở nhà chăm con vẫn chưa khi nào thôi nóng hổi. “Vợ…

Tâm sự của mẹ 9x gây sốt mạng xã hội: Đừng vì cho chúng tôi miếng cơm, rồi nói chúng tôi ở nhà chăm con là ăn bám

Câu chuyện nói về nỗi niềm của bà mẹ bỉm sữa, gác mọi công việc của mình để ở nhà chăm con. Thế nhưng, cũng chính vì…

Chỉ có đàn ông đáng bị vứt đi mới gọi vợ ở nhà chăm con là kẻ ăn bám, bởi vì họ đã quá vĩ đại!

Người không đi làm, ở nhà chăm con sẽ bị cho là “ăn bám”. Mà kẻ ăn bám thì không được coi trọng. Những quan niệm này…