Cô gái cho họ hàng ở nhờ, ăn chung tại Sài Gòn với mức góp 500 nghìn/tháng còn bị trách “ham tiền”, ai cũng “vote đuổi cho nhanh”

Mặc dù đã cố gắng để cho 2 chị họ ở nhờ, mọi ăn ở, sinh hoạt đều do 1 tay mẹ cô gái đảm nhiệm, lo…