Để vợ ngoại tình là nỗi nhục lớn nhất cuộc đời đàn ông

Đàn ông thường là trụ cột trong gia đình, là người gánh vác mọi trách nhiệm lớn lao và họ chỉ được thất bại trên thương trường…