Những trường hợp tình cờ được “thần may mắn” cho tiền tỉ, Việt Nam cũng có 2 người

Những trường hợp được “thần may mắn” gõ cửa dưới đây sẽ khiến bạn tin rằng may mắn luôn hiện hữu trong cuộc sống của chúng ta…