Nhỏ sữa mẹ để chữa bệnh mắt cho con có thể khiến trẻ mù lòa cả đời

Dùng sữa mẹ chữa đau mắt cho con, đã có người thấy con khỏi bệnh nhưng cũng có người nói chẳng tác dụng gì, bệnh còn nặng…