“Vợ chồng tu ngàn năm mới chung chăn gối” nên gặp được nhau đừng dễ dàng buông tay

Dân gian có câu “Tu trăm năm mới ngồi chung chuyến thuyền, tu ngàn năm mới cùng chung chăn gối”.  Nói cách khác, trong các mối duyên…

23 (1)

Nhân duyên vợ chồng: Không nợ không kết đôi

Trong cuộc sống, chúng ta thấy có những cặp vợ chồng thường hay phiền lòng về nhau nhưng có những cặp vợ chồng lại vui vẻ bên…

Tại sao vợ chồng gặp nhau gọi là duyên nợ kiếp trước, câu trả lời là…

Trong cuộc sống, chúng ta thấy có những cặp vợ chồng thường hay phiền lòng về nhau nhưng có những cặp vợ chồng lại vui vẻ bên…

1466954368-76

Tại sao vợ chồng gặp nhau gọi là duyên nợ kiếp trước, câu trả lời là…

Trong cuộc sống, chúng ta thấy có những cặp vợ chồng thường hay phiền lòng về nhau nhưng có những cặp vợ chồng lại vui vẻ bên…