Không cần nguyền rủa, đánh đập người thứ 3 đâu, ở đời có nhân quả nhãn tiền cả đấy các mẹ

Đọc những bài đánh ghen rồi những bài chửi rủa của các chị em về người thứ ba nói thiệt là em cảm thấy cũng không oan….