Đừng lo lắng, rồi một ngày bạn sẽ gặp được một người thương bạn như thế!

Rồi một ngày, bạn sẽ gặp được một người thương bạn. Người ấy chủ động nhắn tin cho bạn trước, chủ động hẹn gặp bạn. Bạn đột…