Nhiếc chị dâu là người dưng nước lã liền bị mẹ tát cháy mặt: Muốn sau nhà chồng tống cổ không

Từ ngày cưới Tuấn, Hoa đến khổ với Ngân – em gái chồng. Bởi lúc nào Ngân cũng nghĩ Hoa cướp mất anh trai của mình nên em…