Những hình ảnh quá khứ của người đẹp Vbiz, ai cũng có một thời đen nhẻm với khuôn mặt siêu ngố

Chắc hẳn “khổ chủ” cũng phải giật mình trước hình ảnh đen nhẻm của mình thời quá khứ, nhất là khi được so sánh với hiện tại…