Coi như chị tặng em một người đàn ông bội bạc, ráng mà chịu hậu quả về sau

Tôi hai mươi tám tuổi, từng chia tay một mối tình sâu sắc kéo dài bảy năm. Chẳng vì ai phản bội ai mà do cả hai…