Hôn mê hai ngày, tỉnh dậy kể lại cảnh bị đánh dưới âm phủ

Con người thường hay nhắc đến ma quỷ, cõi âm, địa phủ nhưng chưa một lần được thực sự mắt thấy tai nghe, nhiều người còn hoài…